AMANE

Student

Casting director

Barcelona, Barcelona, España

  • English,
  • Spanish,
  • Catalan

2 followers

About me

AMANE. Curtmetratge de la sèrie "Social" del centre Jesuïtes Sarrià- Sant Ignasi

La sèrie "Social" és un projecte que agrupa un seguit de curtmetratges, produïts pels alumnes del centre, que busca tractar cinematogràficament; discurrir; criticar; i conscienciar sobre problemàtiques actuals de la nostre societat. La pobressa, l'atur, la migració o els desnonaments són alguns d'aquests temes.

AMANE és una història situada en un futur distòpic no molt llunyà. En aquest món, un brusc canvi climàtic ha ocasionat un desbalanç en la natura. Un conjunt de catàstrofes naturals i una guerra pels recursos han canviat el planeta dràsticament; gran part de la Terra s'ha tornat desèrtica i les restes de la població humana s'han concentrat en torn a megalòpolis. L'aigua potable escaseja i s'ha tornat un recurs de gran valor. Ara, la moneda és l'aigua i tant l'obtenció com la potabilització d'aquesta està sota el control d'una èlit. Aquesta èlit es fan anomenar "Ducs" i viuen aïllats de la resta en construccions altes plenes de jardins i fonts. La resta, viuen en bruts suburbis servint a la èlit a canvi d'aigua.

Babilònia és la megalòpolis més important del planeta. Aquí, Nàiada és una jove treballadora més i ha d'aconseguir aigua com sigui.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMANE. Cortometraje de la serie "Social" del centro Jesuïtes Sarrià- Sant Ignasi.

La serie "Social" es un proyecto que agrupa un conjunto de cortometrajes, producidos por alumnos del centro, que busca tratar cinematrogáficamente; discurrir; criticar; y conscienciar sobre problemáticas actuales de nuestra sociedad. La pobreza, el desempleo, la migración o los desalojos son algunos de estos temas.

AMANE es una historia situada en un futuro distópico no muy lejano. En este mundo, un brusco cambio climático ha causado una serie de desequilibrios en la naturaleza. Varias catástrofes naturales y una guerra por los recursos han cambiado el planeta con severidad; la Tierra es ahora desértica i los remanentes de la humanidad se concentran en torno a megalópolis. El agua potable es escasa yse ha convertido en un bien de gran valor. Ahora, la moneda es el agua i tanto la obtención de esta como su depuración están bajo el control de una élite. Esta élite se hacen llamar "los Duques" i viven aislados del resto en altas construcciones con jardines y fuentes. El resto, viven en sucios suburbios sirviendo a los primeros a cambio de agua.

Babilonia, es la megalópolis más importante del planeta. Aquí, Náiada es una joven trabajadora más i debe conseguir agua como sea.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


AMANE. A short film from the "Social" series of the Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi.

The series "Social" is a project that groups together a set of short films, produced by students of the center, which seeks to deal with cinematography; think; criticize; and raise awareness of current problems in our society. Poverty, unemployment, migration or evictions are some of these issues.

AMANE is a story set in a dystopian future not too distant of us. In this world, an abrupt climate change has caused a series of imbalances in nature. Several natural catastrophes and a war for resources have changed the planet with severity; The Earth is now desert and the remnants of humanity are concentrated around megalopolis. Drinking water is scarce and has become a valuable commodity. Now, the coin is water, his obtaining and his purification are under the control of an elite. This elite call themselves "the Dukes" and live isolated from the rest in tall buildings with gardens and fountains. The rest live in dirty suburbs serving the elite in exchange for water.

Babylon, is the most important megalopolis of the planet. Here, Nadia is a young hard worker and she should get water anyway.


Website: https://www.facebook.com/pg/Amane.social/about/?ref=page_interna...

Outstanding project

{{ project.name }}

Categories

  • Casting director